Akupunktur Merkezleri

 
 
No Comments

Dr.İsmail Maraş Akupunktur Merkezi

Maraş Akupunktur Merkezi, Anadolu Yakası, Büyük Çamlıca, İstanbul.


 
 

Dr.İsmail Maraş Akupunktur Merkezi

Maraş akupunktur ve Lazer Tedavileri Merkezi, Doktor İsmail Maraş’ın akupunktur ve lazer akupunkturu tedavisi uyguladığı İstanbul Anadolu yakasında bulunan sağlık kuruluşunun adıdır.
Dr. İsmail Maraş, aynı zamanda akupunktur eğitimi veren akupunktur uzmanı yirmisekiz yıllık bir hekimdir.
Ülkemizde, hekimlerimize akupunktur eğitimi verilmesi pratik eğitim alınması konusunda faydalı girişimlerde bulunmuştur.
Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de akupunktur tedavisini yaygınlaştırmaya yönelik olarak Üsküdar Çamlıca, Bahçeşehir, Kadıköy-Fenerbahçe, Adapazarı ve Gebze gibi yerlerde akupunktur ve lazer akupunkturu tedavi merkezleri açmıştır.
Sağlık Bakanlığının kurallarına da uyum sağlamak düşüncesiyle her merkezi bir doktor arkadaşın adıyla açmıştır.
Ancak buna rağmen sağlık mevzuatına göre bir hekimin birden fazla muayene işletmesi yasak olduğundan bu merkezlerden vazgeçilmek durumunda kalınmıştır. Halbuki bu yerler şirket adına doktor arkadaşlar adına açılmış ve prosedüre uyulmaya çalışılmıştı.
Burada, birçok konuda olduğu gibi sağlık konusunda da köhneleşmiş yasaların halen yürürlükte olması manidardır. Çünkü Maraş’ın bu faydalı girişimleri 1940’lı yıllardaki sağlık mevzuatına göre değerlendirilmekteydi.
Mevzuatlardaki bu hantallığa rağmen, Dr. İsmail Maraş mesleğine olan bağlılığı sebebiyle belki yüzden fazla hekime, akupunktur uygulamanın pratiğini kazandırmıştır.
Bu hekimlerden Dr. İsmail Maraş’ın yanında iki hafta çalışanlar olduğu gibi, bir yıl iki yıl hatta dört yıl çalışanlar dahi olmuştur. Bu azımsanmayacak bir gayrettir.
Çünkü Dr. Maraş, akupunkturun insan sağlığı için vazgeçilmez cok önemli bir tedavi metodu olduğunu iyi bilmekte ve bu bilgisiyle birlikte akupunktur tedavi pratiğini binlerce hekime öğretmeyi ülkesine ve sağlığa katkı bağlamında kendisine bir görev addetmektedir. Çünkü o kendisini insan sağlığına adamıştır.

Adresi: Maraş Akupunktur ve Lazer Tedavi Merkezi
Alemdağ Caddesi Yanyol No:3 A. Blok 1/1 Büyük Çamlıca İSTANBUL

 

Leave a Comment

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 
 
 
 
 

© Copyright 20010. AkupunkturMerkezleri.Com